PODPOŘTE NÁS – Každý podle svých možností

Pomoci můžete různým způsobem

  • Finančně číslo účtu: 155966264 / 0300 (s možností odečtu apod. viz informace níže)
  • Poskytnutím věcného daru (např.: kancelářského zboží, IT vybavení, nábytku aj.)
  • Poskytnutím placené práce pro naše klienty (práce se vykonává v rámci pracovní terapie a příjem se použije na chod terapeutické komunity)
  • Šířením zpráv o naší organizaci mezi známé
  • Klikem „Nakupuj a pomáhej“ – z vašich běžných nákupů na internetu část peněz půjde nám, ale vy nezaplatíte více. – více zde
  • Staňte se členy Klubu přátel Kroku – více zde

Každý přispěvatel obdrží výroční zprávu TK Krok a bude uveřejněn na naší stránce.

Děkujeme za naše nynější a příští klienty.

Informace pro ty, co nás chtějí podpořit finančně:

Název držitele účtu: Krok Kyjov, z.ú., třída Komenského 2124, 697 01 Kyjov.

Číslo účtu: 155966264 Kód banky: 0300 Banka: ČSOB a.s. Kyjov

Možnosti platby  

  • převodem z účtu: vyplněním jednorázového nebo trvalého příkazu ve své bance, číslo účtu 155966264/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození (pokud chcete dar uplatnit ke snížení svého daňového základu). Pokud dar uplatnit nechcete, stačí jako variabilní symbol uvést 8888.
  • poštovní poukázkou typu A na Vaší poště. Údaje se zadávají jako na příkazu bance a navíc se jen napíše adresa majitele účtu: Občanské sdružení Krok, Komenského 2124, 697 01 Kyjov

Od základu daně lze odečíst

  • Fyzické osoby – hodnotu darů na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
  • Právnické osoby – hodnotu darů podle § 34 zákona o daních z příjmů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.

Proč nás podpořit

  • Výsledky naší práce se Vás přímo dotýkají.
  • Jsme úzce regionálně zaměřeni a tím nejen zvyšujeme úspěšnost pomocí znalosti prostředí a možnosti blízké spolupráce s rodinami klientů, ale i zvyšujeme naše účinky ve vymezeném prostoru. Je pro Vás přínosem, že působíme právě zde.
  • Naše zaměření nemusí být pro dárce, sponzory a filantropy příliš populární. Máme mnohem těžší pozici na získávání peněz než jiné, přitažlivější oblasti neziskové sféry.
  • Každý vyléčený klient představuje trvalou hodnotu pro společnost.
  • Každý, kdo nezištně dává, zároveň získává dobrý pocit – a ten je k nezaplacení.
  • Jsme připraveni pomoci a poradit každému člověku. Možná to využije v budoucnu někdo z Vašich blízkých, přátel, nebo Vy sám.

Jak využijeme Vaše peníze?

Devatenáct let existence v prostředí neustálého nedostatku financí nás naučilo využívat zdroje maximálně efektivně. V oblasti nízkých nákladů na jednoho klienta jsme na špici terapeutických komunit v ČR.

Vaše peníze použijeme na kvalitnější práci. Nastartujeme inovativní terapeutické programy a postupy. Potřebovali bychom investovat do budovy a zařízení, a tím snížit náklady na jejich provoz. Získáme čas pro přípravu preventivních programů. Budeme moci víc komunikovat s veřejností a odevzdávat naše zkušenosti.

Přijďte se přesvědčit

V případě, že uvažujete nad sponzorstvím a nejste si jisti, jestli Vaše peníze budou použity pro správnou věc, přijďte nás navštívit. Rádi vás přivítáme a zodpovíme Vaše dotazy.

 

Naši podporovatelé

Děkujeme všem dárcům, kteří finančně i materiálně podporují naši organizaci. Vaší pomoci si velmi vážíme. 

Formou dotací nás podporují:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo vnitra
  • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně
  • Městský úřad Kyjov
  • Evropský sociální fond