Zásady

Zásada čistého prostředí bez alkoholu a drog: aby náš uživatel abstinoval, nabízíme mu podpůrné prostředí bez drog a alkoholu.

Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení: prioritou je pro nás dodržování a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor druhého.

Zásada partnerství: spolupráce - uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.

Zásada individuálního přístupu: vychází z individuálních potřeb uživatele, k uživateli přistupuje pracovník s ohledem na jeho individuální vlastnosti, potřeby a situaci.

Zásada zapojení uživatele do vytváření konkrétní podoby služby: uživatelé se podílejí na formování služby a jejích pravidlech a podmínkách. Důležité změny jsou s uživateli diskutovány. Průběžně také dochází k revizi stávající podoby služby a jejích podmínek. Uživatelé mají právo službu připomínkovat a navrhovat změny.

Zásada podpory rozvoje samostatnosti uživatele: aby uživatel směřoval k samostatnosti, byl aktivní a nezávislý na službě.