Úspěšnost léčby

Na jednoduchou otázku o procentuální úspěšnosti neexistuje jednoduchá odpověď. Co se počítá za úspěch? Je to úplně abstinující klient? Anebo klient občas užívající alkohol? Jak dlouho po léčbě by měl výzkum probíhat? Co s bývalými klienty, o kterých nemáme zprávy? To jsou otázky, které dělají problémy všem výzkumům na světě.

Nicméně podle našich průzkumů v oblasti úplné abstinence jsme vysoko nad pásmem 40-60 % uváděném jako průměr v odborné literatuře. A to i když nepočítáme bývalé klienty, o kterých nemáme zprávy. Pro nás je ale důležitější pozitivní změna kvality života téměř u všech klientů, kteří u nás dokončili léčbu. Někteří, co se ke konzumaci alkoholu, nebo některé drogy vrátili, dokáží svou závislost lépe zvládat tak, aby měli rodiny, práci, žili zodpovědně.

Za čtrnáct let existence jsme pomohli velkému množství lidí. Naši bývalí klienti  spolu v den oslavy 14. výročí (16. června 2013) abstinovali více jak 440 let. Když k nim připočítáme členy jejich rodin a nejbližší přátele, se kterými jsme při terapii pracovali a kteří jsou nám dnes vděční, zaplnili by slušnou vesnici.