Stáž

V Terapeutické komunitě Krok je možné absolvovat stáž anebo vykonávat odbornou praxi.

Před nástupem je se stážistou vykonán osobní pohovor, na zjištění jeho motivace. Je upozorněn na specifika komunity a nutnost jejich respektování. Stážista je krátkodobě zařazen do komunity a dodržuje všechny pravidla jako klienti. Je to nejefektivnější způsob obeznámení se s léčbou na základě hlubokého prožitku.

Při nástupu na stáž:

- je vykonán se stážistou individuální vstupní pohovor, vytvořena zakázka

- je podepsána dohoda o stáži

- stážista je představen komunitě a komunita stážistovi, je oznámena délka a specifika stáže

V průběhu stáže má stážista nárok na zodpovězení otázek a diskuse s pracovníky a vedením TK Krok.

Před ukončením stáže:

- je vykonán osobní pohovor se stážistou

- stážista vypracuje písemné zhodnocení stáže

Stážista si hradí denní náklady, které zahrnují celodenní stravu a ubytování v částce 300 Kč/den.