Aktuality

https://www.youtube.com/watch?v=sHjbENNqR7U

Dokument Krok k přírodě -  natočil režisér Petr Stodůlka, dokument ČT o environmentálních aktivitách organizace Krok.

Poslání a cíle

Poslání: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislost

Cíle:

Poskytování sociální služby drogově závislým klientům, kteří se rozhodli abstinovat a směřovat je k znovuzačlenění do společnosti

Léčba a abstinence uživatelů, kteří se učí žít nový život bez drog

Osvojení si pracovních, hygienických a společenských návyků

Samostatnost uživatele a schopnost převzít za sebe zodpovědnost

Plánování volného času, nalezení vhodných zájmů pro volný čas

Zvládání krizových situací a řešení konflitků

Autonomní vystupování v běžných situacích

Obnovení či zlepšování kontaktu s rodinou