Cena služeb

Náklady na pobyt klienta jsou hrazeny z dávek hmotné nouze nebo z jiných zdrojů klienta. Náklady na pobyt činí 210 Kč za den. Cena zahrnuje ubytování a stravu.

Pokud nepobírá klient dávky hmotné nouze nebo podporu v nezaměstnatnosti v době nástupu do TK, pomůže mu sociální pracovník po nástupu do TK tyto dávky vyřídit. Z nich si pak hradí pobyt.