Terapeutická komunita Krok

Poslání:Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí

Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro drogově závislé klienty. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný vývoj klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Práce v tomto modelu umožňuje systematickou terapii a rozvoj vnitřních zdrojů klienta, jeho růst. Dalším významným specifikem je regionální zaměření komunity - tzn. že intenzivně pracujeme na motivování k léčbě především klienty z regionu. Komunita Krok je komunitou ve městě, což umožňuje spoustu aktivit a také každodenní konfrontaci s reálným světem.