Program prevence pro I. a II. stupeň základní školy

Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Níže uvedené programy si můžete stáhnout také v pdf podobě → Nova-nabidka-programu.

 

Pro I. stupeň ZŠ je připraveno sedm tematických bloků:

1. KAMARÁD (1. - 3. třída) – přátelství, vztahy, hodnoty

2. CESTOU DO ŠKOLY BEZPEČNĚ (1. - 2. třída) – co nás může potkat nejen cestou do školy, správné rozhodování, zodpovědnost za sebe

3. KOŠÍK PLNÝ ROZUMU (1. - 3. třída) – zdravý životní styl, správné stravování, pohyb, hygiena

4. PRAVIDLA. A CO JÁ? (3. - 5. třída) – pravidla, jak a proč se jimi řídit, slušné chování

5. JAK CHRÁNIT SÁM SEBE I. (3. - 5. třída) – nebezpečné situace a jak s nimi zacházet, rozhodování

6. LÉTAJÍCÍ KOBEREC (2. - 4. třída)  - poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti, mezilidská tolerance

7. S BATOHEM DO SVĚTA (5. třída) – co o sobě vím, sebepoznání, sebepojetí, "vybavení" do nového kolektivu

 

Pro II. stupeň ZŠ je připraveno sedm tematických bloků:

1. MOJE MÍSTO VE TŘÍDĚ (6. třída) – kolektiv, postoje, vzájemná tolerance

2. MLUV SE MNOU, MLUVME SPOLU (6. - 7. třída) – komunikační dovednosti, oceňování, postoje k autoritám

3. JAK CHRÁNIT SÁM SEBE II. (6. - 7. třída) – co je odvaha a co nebezpečné chování, rozhodování, krizové situace

4. GAMBLING (7. - 9. třída) – informovanost, rizikové hraní, automaty, PC hry

5. ZÁVISLOST (NEJEN O DROGÁCH) (7. - 9. třída) – podpora správného rozhodování, informovanost, fámy, postoje

6. (NE) BEZPEČNÁ LÁSKA (8. - 9. třída) – partnerství, zodpovědný přístup k sexuálnímu životu, hranice

7. NA CESTĚ (9. třída) – výbava dovedností pro vstup do nového kolektivu