Program prevence

Program dlouhodobé primární prevence je zaměřený na minimalizaci rizik spojených s rizikovým chováním, podporují cílovou skupinu (žáci 6-15 let) k dosažení duševního, sociálního zdraví a kvality života

Témata primární prevence vychází z problematiky jednotlivých školních zařízení a reagují na jejich potřeby.