Zásady

Zásada bezplatnosti - službu poskytujeme bezplatně – kromě podporovaného bydlení, kde klient přispívá zvýhodněnou částkou. Bezplatnost služeb považujeme za důležitou vzhledem k nepříznivé životní situaci, ve které se klienti nacházejí. Často teprve hledají práci, nebo kvůli malým předchozím zkušenostem pracují za minimální mzdu, splácejí své dluhy. Podporujeme je tak bezplatností našich služeb k rychlejšímu znovuzačlenění do společnosti.

Zásada čistého prostředí bez alkoholu a drog - aby náš uživatel abstinoval, nabízíme mu podpůrné prostředí bez drog a alkoholu.

Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení - prioritou je pro nás dodržovnání a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor druhých.

Zásada partnerství - spolupráce - uživatel je rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.

Zásada individuálního přístupu - vychází z individuálních potřeb uživatele, k uživateli přistupuje pracovník s ohledem na jeho individuální vlastnosti, potřeby a situaci.

Zásada zapojení uživatele do vytváření konkrétní podoby služby - uživatelé se podílejí na formování služby a jejích pravidlech a podmínkách. Důležité změny jsou s uživateli diskutovány. Průběžně také dochází k revizi stávající podoby služby a jejích podmínek. Uživatelé mají právo službu připomínkovat a navrhovat změny.

Zásada podpory rozvoje samostatnosti uživatele - aby klient směřoval k samostatnosti, byl aktivní, nebyl závislý na službě.