Před nástupem

Zájemce může pracovníka Programu následné péče kontaktovat pomocí mailu (pnp@oskrok.cz), telefonicky (vedoucí: 739 257 755, hlavní terapeut: 732 200 106), písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov, osobně v prostorách Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem nebo vedoucí termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace o programu.

 

Co je potřeba před nástupem:

Napsat a odevzdat svůj osobní životopis

Žádost o službu (s datem nástupu)

V případě Bydlení potvrzení od lékaře

Vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnu po nástupu)

Z předchozí léčby propouštěcí zpráva

 

Více informací se dozvíte na setkáních s vedoucí nebo sociálním pracovníkem, dostanete také k nastudování průvodce Pod střechou, který je také ke stažení na těchto stránkách. V něm se dozvíte podrobné informace o programu.