Poslání a cíle

Posláním Programu následné péče TK Krok je sociální znovuzačlenění do života ve společnosti.

Jde o poskytování následné péče v rámci strukturovaného přibližně půlročního programu osobám, které se léčily se závislostí a chtějí při návratu do běžného života ve společnosti odbornou pomoc a podporu.

 

Cíle programu:

Podpora klienta ve fungování v běžném životě - podpora v abstinenci, pravidelném režimu, plánování volného času, pomoc při hledání práce a podpora v získávání nebo udržování si pracovních návyků, v samostatném fungování.

Podpora klienta v jeho samostatném fungování, které směřuje k znovuzačlenění do společnosti - klient má práci a hledá si vlastní bydlení, zlepšuje komunikaci se svými blízkými.

Podpora klienta v jeho individuálních potřebách - pomoc při stanovování si reálných cílů (řešení konkrétních problémů z minulosti a cíle pro dosažení spokojenosti, úspěchu), podpora v jejich naplňování (důležitý je pro nás zájem daného klienta).