Cílová skupina

Odborné služby programu jsou při splnění vstupních kritérií veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti, např. schopnost službu zaplatit. Služby jsou přístupné bez ohledu na druh závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

Cílová skupina programu

Našimi uživateli jsou lidé od 15-ti let věku, závislí na návykových látkách/automatech, kteří absolvovali tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí abstinovat, začlenit se zpět do společnosti, pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc při přechodu do běžného života bez drog. Naším uživatelem se stává člověk, který spadá do cílové skupiny a projeví zájem o poskytnutí služby, splní vstupní podmínky a je rozhodnutím týmu pracovníků PNP přijat.

 

Vstupní kritéria pro přijetí do PNP

věk nad 15 let (u Bydlení min.18 let)

mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.)

jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě - dlouhodobé sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují

jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti

jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují

 

Kontraindikace pro přijetí do PNP

stav intoxikace

výrazné projevy syndromu odnětí látky

akutní psychotický stav

závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení

neakceptace abstinence v širším slova smyslu - drogy, alkohol, herní automaty

nepřijetí pravidel programu