Provozní řád prádelny

Provozní řád prádelny Krok Kyjov z., ú.,  Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov 

 • Provoz Po – Čt  v době od 7:00 -  11:30 hod a 12:00 15:30.
 • Vedoucí prádelny je Silvie Svitálková od. 1. 3. 2018
 • Zákaz kouření ve všech prostorách.
 • Dodržujte bezpečnostní značení a pravidla BOZP.
 • Závady a nedostatky hlaste ihned ředitelce organizace Mgr. Haně Čamlíkové.
 • V prádelně jsou 3 ks pračky a 2 ks sušičky, 1ks mandlu umístěné v prostorách pro praní a    sušení
 • Pračky, sušičky a mandl obsluhuje pouze prověřený a proškolený zaměstnanec
 • Pračky a sušičky používejte pouze podle návodu.
 • Před započetím práce se stroji a přístroji prádelny vždy zkontrolujte jejich funkčnost a bezproblémovou provozuschopnost.
 • Po skončení praní (sušení, mandlování) zařízení osušte (otřete) a prostory prádelny uveďte do suchého a bezproblémového stavu tak, aby umožnil další použití prádelny.

Z hygienických a provozních důvodů je pracovník po ukončení praní a sušení povinen:

Pračka:

 • vyčistit kompletně zásobník na prací prostředek (šuplík), vnitřní modrý díl lze vyjmout
 • vyjmout nečistoty z dvířek pračky, otřít těsnění a dvířka pračky
 • otřít případné nečistoty na venkovní straně pračky 

Sušička:

 • vyčistit filtr (ve vstupu do sušičky)
 • vyčistit filtr ve dvířkách sušičky
 • vyjmout nečistoty z bubnu sušičky
 • vyprázdnit nádobu na odpadní vodu
 • otřít případné nečistoty na venkovní straně sušičky
 • otřít případné nečistoty na volných plochách pracího boxu (police, podlaha). 

Schválila v Kyjově dne 1. 3. 2018 Mgr. Hana Čamlíková ……………………