Prádelna

Prádelna

V prostorách budovy Agentury pro občany provozujeme pro veřejnost malou obslužní prádelnu. Je to jediná a poslední pro veřejnost fungující prádelna v Kyjově. Využíváním jejích služeb podporujete humanitární aktivity Krok Kyjov, z.ú..

Provozovatelem prádelny je Krok Kyjov, z.ú., Třída Komenského 2124/88, 697 01 Kyjov.

Provoz prádelny je zajištěn na adrese Sídliště Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov v jednosměnném provozu v provozní době, která je vyvěšena na dveřích prádelny a inzerována také webových stránkách www.oskrok.cz a letácích prádelny.

Hlavním úkolem prádelny je praní a mandlování prádla. K činnostem prádelny patří možnost zajištění opravy prádla v šicí dílně po domluvě a dle kapacity dílny.

Obsluhu pracích a žehlících strojů a manipulaci s prádlem zajišťuje pověřený pracovník. Pracovník dbá na šetrné zacházení s prádlem a aby v celém průběhu zpracování zakázky nemohlo dojít k jeho záměně či ztrátě. Sporné záležitosti řeší na místě se zákazníkem.

Doba plnění zakázky je do 3 pracovních dnů, nebo dle telefonické domluvy.

Praní prádla je služba nabízíme jak firmám, tak soukromým osobám.

Odběratel je povinen si prádlo prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je odběratel povinen o těchto závadách informovat telefonicky nebo písemně.

Adresa: 
Za stadionem 1358, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 324 557

Otvírací doba:

Otevřeno:

Pondělí

6:30 - 11:00

12:00 - 15:30

Úterý

6:30 - 11:00

12:00 - 15:30

Středa

6:30 - 11:00

12:00 - 15:30

Čtvrtek

6:30 - 11:00

12:00 - 16:30