Ceník dalších služeb Agentury

Klienti Oddělení sociálně právní ochrany dětí mohou mít hrazena některá setkání v rámci individuální dohody s OSPOD.

Na základě předložení dokladu o pobírání dávek v hmotné nouze bude cena úkonu individuálně posouzena.