Asistence při předávání dítěte

Co je asistence při předávání dítěte?

Asistence probíhá, pokud nedochází k bezkonfliktnímu předávání dětí mezi rodiči. Asistence při předávání dítěte je službou, která hájí zájmy dítěte. Služba spočívá ve fyzické asistenci sociální pracovnice během předávání dítěte. Cílem služby je aby předání dítěte proběhlo pokud možno v klidu, aby si rodiče osvojili takové jednání, které konfliktu předchází. Nedílnou součástí služby je také aktivní spolupráce rodičů. Služba směřuje k postupnému samostatnému předávání dítěte mezi rodiči. Pokud mají rodiče potřebu věnovat se sporným otázkám mezi sebou navzájem, asistence směřuje k tomu, aby tak činili bez přítomnosti dítěte, v jiné době než je doba samotného předání.

Co asistence při předávání dítěte není?

Asistence v našem podání není kontrolou nad rodiči. Asistent se nestává zastáncem či obhájcem jednoho z rodičů vůči druhému, jeho role je nestranná.

Komu je poskytována?

Asistence při předávání dětí se poskytuje, když o ni požádá klient, OSPOD nebo soud. V rámci výkonu sociálně – právní ochrany dětí se může jednat i o nedobrovolné klienty, tzn., že jsou soudně nařízeny asistence u předávání dítěte.

S rodinou uzavíráme Dohodu o asistovaném předávání, kde společně specifikujeme cíl služby. Určující je konkrétní situace rodiny. Vyhrazujeme si právo individuálně zvažovat, zda na základě zjištěných informací, s rodinou uzavřeme dohodu. Rozhodujícím kritériem je zejména kapacita služby a ochota ze strany rodičů spolupracovat. V rodině pracuje klíčový pracovník a pracovník ve službě.

 

Délka a častost poskytování služby

Poskytování služby je sjednáno s rodiči nejprve na dobu 3 měsíců. Po této době je společně s rodiči přehodnocována další potřeba této služby a dohodnuto její případné prodloužení.

 

Za jakých podmínek?

Podmínkou pro poskytování služby asistence při předávání dítěte je spolupráce rodičů. Ta má konkrétní podobu:

Před započetím poskytování služby se rodič dostaví ke schůzce, kde dojde k předání základních informací o službě, jejích podmínkách a podobě spolupráce, podepsání dohody o poskytování služby. Schůzka může probíhat s každým rodičem zvlášť nebo s oběma rodiči. Je určen klíčový pracovník.

Naše zařízení je schopno zajistit Asistované předávání v úterý, středu a pátek od 8 – 11 a 12 – 16h v prostorách zařízení Agentura pro občany na adrese Za Stadionem 1358, 697 01 Kyjov a dále každou lichou sobotu od 9 – 11 a 13 - 15h tamtéž. V jiné dny a časy  dle individuální dohody v závislosti na kapacitě služby.

 

Další služby Agentury pro občany

Asistovaný kontakt

     200,-/h pracovní den

     300,-/h víkend

(rodiče se dělí rovným dílem)

 

Asistence při předávání

(účast pracovníka při předávání

maximálně 45 minut)

      150,- pracovní den

      200,- víkend

(rodiče se dělí rovným dílem)

Vzhledem k faktu, že služba je poskytována v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí, je příslušný OSPOD považován za zúčastněnou osobu a v případě písemné výzvy je informován o situaci v rodině v souvislosti s cílem služby.