Vlha pestrá

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá je nezaměnitelná svým nápadným zbarvením. Zespodu je modrozelená se žlutým, tmavě lemovaným hrdlem, záda červenohnědá až žlutá, ocas zelený. Je velikosti špačka. Má dlouhý, tenký, mírně zahnutý zobák a prodloužená střední ocasní pera.

Ráda vysedává na vyvýšených místech, odtud útočí na poletující hmyz. Její let je podobný vlaštovčímu.

Podle Červeného seznamu je vlha zařazená do kategorie ohrožených druhů. Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. je vlha pestrá zařazena mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii silně ohrožených druhů. Je chráněná také Bernskou a Bonnskou úmluvou.

Vlha je tažný druh zimující v tropické a jižní Africe, přílet na hnízdiště probíhá od poloviny května, odlétá koncem srpna až v polovině září.

V době hnízdění vyhledává vlha otevřenou krajinu s jednotlivými stromy v sušších a teplejších oblastech s vhodnými písčitými a hlinitými stěnami, jakou jsou zaniklé pískovny, nebo erodované svahy. Ve stěnách oba ptáci vyhrabávají každoročně nové hnízdní nory dlouhé od 100 do 200 cm, na konci je kotlinka, do které kladou 5–7 vajíček, mláďata se líhnou asi po 20 dnech a za dalších 20 dnů vylétávají.

Hnízdí jednou ročně většinou v malých koloniích do 10 párů, výjimečně i početnějších. Poprvé na Moravě zahnízdila v roce 1954, pravidelně zde hnízdí od poloviny 80. let minulého století. Všechna dosavadní hnízdění v ČR byla zjištěna ve stěnách vzniklých činností člověka.

Celkový stav populace vlhy pestré v ČR byl v letech 1985–1989 odhadnut na 3–10 párů, 2001–2003 na 33–90 párů, v r. 2005 až na 180 párů. Pravděpodobně vlivem oteplování klimatu se její početnost každoročně u nás zvyšuje.


vlha pestrá 1 vlha pestrá 1
vlha-pestra_2 vlha-pestra_2
vlha_veber vlha_veber
vlha_veber2 vlha_veber2
vlhy-stena vlhy-stena
vlhy-stena vlhy-stena
Nastavení fotogalerie