Aktuality

https://www.youtube.com/watch?v=sHjbENNqR7U

Dokument Krok k přírodě -  natočil režisér Petr Stodůlka, dokument ČT o environmentálních aktivitách organizace Krok.

Harmonogram projektu

Srpen až listopad 2013

Neinvestiční úpravy terénu na vybraných EVL/PO lokalitách Jihomoravského kraje

Srpen a září 2013

Společné pracovní tábory

Září 2013 až květen 2014

Monitoring nepůvodních šelem na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje

Září 2013 až únor 2014

Stopy u vody - praktický manuál k určení stop živočichů

Březen 2013 až červen 2014

Monitoring hnízdních kolonií ptáků na vybraných lokalitách Jihomoravského kraje

Duben až červen 2014

Terénní exkurze a schůzky pro zainteresované subjekty na území Jihomoravského kraje

Únor až červenec 2014

Společná studie - Studie řešení problematiky invazivních šelem

Červenec 2014

Ukončení projektu