Krok-Age friendly organization

Logo-opz-barevne-1

Doba realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12.2020

Cílová skupina: Organizace Krok Kyjov, z.ú. a její zaměstnanci

Hlavní cíle projektu: Vytvoření a implementace strategie age managementu v neziskové organizaci organizaci Krok - od vstupu do pracovního života až po způsob odchodu do důchodu. Tohoto cíle bude dosaženo skrze:

- Zpracování strategií a plánů pro zavádění age managementu a jejich implementace

- Rozvoj personálních strategií s ohledem na individuální potřeby jednotlivých generací

- Vyškolení vedoucích pracovníků v problematice age managementu - aplikace poznatků do chodu organizace

- Měření pracovní schopnosti zaměstnanců

- Podpora zdraví a funkční kapacity pracovníků - předcházení poklesu pracovních a funkčních schopností v co nejdřívější fázi života pracovníků

- Posilování kompetencí pro zvládání zvyšujících se nároků na vykonávanou práci (mentoring, mezigenerační učení)

- Příprava pracovníků na klíčové pozice (koučink, mentoring, profesní vzdělávání vztahující se ke klíčové profesi)

- Podpora sdílených hodnot, postojů a nastavení motivace dle jednotlivých věkových skupin

- Stát se age friendly organizací - vedeme klienty k rozvoji a růstu, cítime tuto samou potřebu a povinnost vůči organizaci

Projekt Krok-Age friendly organizace je spolufinancován Evropskou unií.