Rok 2013

V roce 2013 proběhl 1. a částečně i 2. běh projektových aktivit. Z prostředků projektu bylo podpořeno celkem 21 mužů a 2 ženy.  Sociálně aktivizujícího kurzu se zúčastnilo 8 klientů, kurzu Kuchařské práce 17 klientů a kurzu Práce v zámečnické a truhlářské dílně 9 klientů. Čtyři klienti úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz (kurz Pracovník v sociálních službách a svářečský kurz) a 3 klienti byli zaměstnáni na „místě na zkoušku“.