Chci práci II

Chci práci II

CZ.1.04/3.3.05/96.00042

Občanské sdružení Krok začalo s realizací projektu „Chci práci II“. Projekt bude realizován od 1. 3. 2013 do 31. 1. 2015 a jeho cílem je odstranění bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce. Cílovou skupinou jsou klienti Terapeutické komunity Krok, Programu následné péče Krok a bývalí klienti.

Účastníci projektu budou po jeho absolvování schopni najít si přiměřené zaměstnání, plnohodnotně se zařadit do pracovního procesu, řešit krizové situace a udržet se na trhu práce. Uplatnění na trhu práce je totiž jedním z důležitých pilířů pro udržení abstinence.

V první fázi projektu klienti absolvují sociálně aktivizující kurz, jehož cílem je stanovení jejich osobního potenciálu, podpora osobnostního rozvoje, pracovních kompetencí a motivace před začátkem rekvalifikace. Souběžně s tímto kurzem si klienti pod odborným vedením osvojí nezbytné praktické pracovní zručnosti a vyzkouší si práci v truhlářské a zámečnické dílně a získají základní kuchařské dovednosti.

Na základě výstupu ze sociálně aktivizujícího kurzu si klienti zvolí rekvalifikaci, která bude odpovídat jejich schopnostem, profesnímu směřování, ale také požadavkům trhu. Po absolvování rekvalifikace budou mít možnost nastoupit na tříměsíční pracovní místo na zkoušku, kde mohou rozvinout a upevnit nabyté pracovní dovednosti a návyky a získat odbornou praxi tolik potřebnou pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.