Organizace Krok Kyjov, z.ú. je nezisková organizace. Dary jsou pro nás významným zdrojem příjmů. Pro zamezení neetického nakládání s dary jsme stanovili následující pravidla pro přijímání darů:

1. Krok Krok, z.ú. přijímá jenom ty dary, kterých přijetí nemůže způsobit podezření z neetické činnosti sdružení anebo jeho zaměstnanců.

2. Krok Krok, z.ú. přijímá dary jenom od osob a organizací, které nevykonávají činnost neslučitelnou se základními myšlenkami organizace.

3. Přijetí daru nemá vliv na postoj a chování zaměstnanců vůči žádnému z klientů a jeho rodině.

4. Všichni klienti mají zaručen stejný přístup k používání darů.

5. Každý dar je řádně zaevidován a zveřejněn na webové stránce sdružení. V případě nepeněžných darů je každý dar oceněn na základě dohody dárce a pracovníka občanského sdružení Krok, který dar přebírá. Bez ocenění není možné dar přebrat.

6. Dary od rodinných příslušníků klientů v strukturovaných programech (terapeutická komunita, následná péče) jsou omezeny maximálně do výše dobrovlného příspěvku - 3.000 Kč za měsíc.

7. S těmito pravidly bude obeznámen každý dárce a všichni pracovníci Krok Kyjov, z.ú..