Klub přátel Kroku je neformální sdružení lidí, kteří podporují myšlenky a činnost organizace Krok Kyjov, z.ú.

Důvěřujete v naše schopnosti? Líbí se Vám naše práce? Chcete se na práci TK Krok podílet?

Máte chuť pomáhat lidem? Jsou drogy vážný problém?

Týká se přímo anebo nepřímo i vás?

Staňte se členy Klubu přátel Kroku.

Členem klubu se stane každý, kdo vyplní přihlášku a zaváže se platit pravidelný členský příspěvek, minimálně 100 Kč měsíčně, tj.1200 Kč ročně nebo jednorázově jakoukoliv částku přesahující sumu 1200 Kč.

Výhody členství:

nezaplatitelný pocit, že přispíváte k tomu, aby se svět měnil k lepšímu,

úzká svázanost s Krokem, budete „patřit do rodiny“ Kroku,

zasílání informací – budete dostávat zprávy o činnosti našeho sdružení a novinkách,

každoroční pozvánka na oslavu výročí založení organizace Krok,

pozvánky na akce klubu,

budeme Vám čtvrtletně zasílat Zpravodaj Krok s Krokem, který obsahuje nejlepší literární a výtvarné práce klientů, fotky z akcí, novinky a zajímavosti z organizace a z oboru.

Vystoupit z klubu můžete kdykoliv nezaplacením členského příspěvku.

Číslo účtu: ČSOB Kyjov, 155 966 264/0300