Pomáhejte s námi

Pomoct můžete různým způsobem:
a) finančně
b) poskytnutím věcného daru (např.: kancelářského zboží, IT vybavení, nábytku aj.)
c) poskytnutím placené práce pro naše klienty (práce se vykonáva v rámci pracovní terapie a příjem se použije na chod terapeutické komunity)
d) šířením zpráv o naší organizaci mezi známé

Každý přispěvatel obdrží výroční zprávu TK Krok a bude uveřejněn na naší stránce.

Děkujeme za naše nynější a příští klienty.

 

Pro ty, co nás chtějí podpořit finančně:

Název držitele účtu: Krok Kyjov, z.ú., třída Komenského 2124, 697 01 Kyjov.
Číslo účtu: 155966264 Kód banky: 0300Banka: ČSOB a.s. Kyjov

Možnosti platby:
1. vyplněním jednorázového nebo trvalého příkazu ve své bance, číslo účtu 155966264/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození (pokud chcete dar uplatnit ke snížení svého daňového základu). Pokud dar uplatnit nechcete, stačí jako variabilní symbol uvést 8888.
2. vyplněním poštovní poukázky typu A na Vaší poště. Údaje se zadávají jako na příkazu bance a navíc se jen napíše adresa majitele účtu: Občanské sdružení Krok, Komenského 2124, 697 01 Kyjov

Od základu daně lze odečíst:
1. Fyzické osoby - hodnotu darů na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
2. Právnické osoby - hodnotu darů podle § 34 zákona o daních z příjmů, pokud jejich výše za rok činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu daně.