Články o projektu Neovision

O projektu Neovision vyšel článek v časopise Vtáky, číslo Zima 2013 a také v elektronickém věstníku Správy CHKO Pálava.