Výzkumy v Kroku

V současné chvíli probíhají v naší organizaci následující výzkumy:

1) výzkum týkající se změn a dopadů po absolvování terapie v Terapeutické komunitě Krok a Programu následné péče Krok.

2) výzkum, který si klade za cíl zmapovat posuny klientů v pracovní terapii v průběhu jejich léčby. Oblast je rozdělena na dílčí dovednosti, které se mapují v určitých časových intervalech. Jako metoda je použit dotazník, kde klient formou autoevauvace hodnotí a zapisuje. Přitom má klient kontakt se svými minulými hodnoceními a má možnost vidět rozdíl a uvědomovat si své pokroky v dílčích oblastech i celkovou změnu.

Výsledky výzkumů budeme publikovat na našich webových stránkách.