Program následné péče

Mgr. Štěpán Pantlík, vedoucí programu

Telefon: 739 257 755

pantlik@oskrok.cz

Dana Líčková, ex-user

lickova@oskrok.cz

Mgr. Milan Čamlík, hlavní terapeut

Telefon: 732 200 106

camlik@oskrok.cz