Aktuality

https://www.youtube.com/watch?v=sHjbENNqR7U

Dokument Krok k přírodě -  natočil režisér Petr Stodůlka, dokument ČT o environmentálních aktivitách organizace Krok.

Certifikace a akreditace

Vlastníme následující cerfitikace a akreditace:

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí  dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů

Řádná akreditace probačnímu programu „Probační a resocializační program Krok za krokem“

Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Rezidenční péče v terapeutických komunitách

Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace – Ambulantní doléčovací program