GIVT

Občanské sdružení Krok se připojilo do Internetového projektu Givt, přes který nám můžete pomáhat.

Podrobnosti v odkazu: Givt

Jsme nezisková organizace, která se v prosinci 2018 oslaví 20 let své existence. Věnujeme se léčbě a pomoci osobám, které zasáhla problematika závislostí. Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými, a jejich rodinám, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti.

Poskytujeme tyto sociální služby:

Terapeutická komunita pro drogově závislé

Program následné péče

Agentura pro občany

Dobrovolnické centrum