Projekt Komunita komunitě

Projekt Komunita komunitě

Občanské sdružení Krok začalo realizovat projekt dobrovolnického centra Komunita komunitě, který podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. NROS je společně s Nadací partnerství zprostředkovatelem programu fondu pro NNO financovaného z EHP Fondu 2009 - 2014

Cílem projektu je založení dobrovolnického centra "Komunita komunitě"

- motivování a získání dobrovolníků a přijímajících organizací
- vytvoření databáze dobrovolnického centra (seznam dobrovolníků i přijímajících organizací)
- koordinace dobrovolnických aktivit 
- založení klubu dobrovolníků
- vzdělávání-osvěta v oblasti dobrovolnictví
- propagace dobrovolnictví

CO CHCEME ZMĚNIT, PROČ:

Projekt komunita komunitě pomůže vytvořit dobrovolnické centrum v Kyjově. Chceme aktivizovat občany k aktivnímu přístupu k řešení problémů, vzdělávat veřejnost v problematice dobrovolnictví, vyzdvihnout přínosy této činnosti. Vybudovat databázi dobrovolníků a na základě jejich zkušeností a zájmu je vysílat do místních neziskových organizací.


JAK POMŮŽE DOSAŽENÝ CÍL PROJEKTU ZMĚNIT VÝCHOZÍ SITUACI:

Pokryjeme potřebu okresu Hodonín a místních neziskových organizací vytvořením koordinovaného centra dobrovolnictví. Vytvořená databáze dobrovolníků umožní neziskovým organizacím využívat různorodé činnosti dobrovolníků. Projekt vytváří prostor (Klub dobrovolníků) pro setkávání dobrovolníků, podporu dialogu. Propagační a vzdělávací aktivity umožní rozšířit myšlenku dobrovolnictví. 

Primární cílové skupiny v rámci  Projektu:

  • Neziskové organizace (organizace přijímající dobrovolníky)

  • Bývalí klienti komunity Krok (abstinující závislí)

  • Studenti

  • Nezaměstnaní 50 plus

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv starší 15-ti let. Důležitá je chuť pomáhat a ochota věnovat trochu volného času na prospěšnou činnost.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz