Dobrovolník roku 2017 - pozvánka na předávání cen

Cena za nezištnou pomoc

Chceme vás pozvat na slavnostní předání cen nominovaným dobrovolníkům Kyjovska a na vyhlášení ceny Dobrovolník roku 2017. Ceny budou předány dne 10. dubna 2018 v 17 hod v radniční galerii při příležitosti vernisáže výstavy Významné osobnosti Kyjovska.

Od října roku 2017 probíhá projekt Dobrovolník roku, který mapuje dobrovolnou činnost na Kyjovsku a vyzývá organizace i širokou veřejnost k nominacím na ocenění těchto hodnotných činů.

Ocenění budou předána při příležitosti vernisáže Významné osobnosti Kyjovska, která proběhne v radniční galerii. Chceme tak poděkovat všem nominovaným dobrovolníkům, vyjádřit těmto vzácným lidem uznání a poprvé v historii města předat ocenění Dobrovolník roku.

Ve veřejných prostorách radnice bude současně instalována výstava fotografií „Každý může pomáhat“. Tu jste si mohli prohlédnout již v průběhu měsíce března v Čajovně & Galerii na kulturním domě v Kyjově. Výstava dokumentuje dobrovolné činy v našem regionu a zároveň vás pozývá k jejich ocenění.

Cílenému rozvoji myšlenky dobrovolnictví se od roku 2015 věnuje Centrum dobrovolnictví Krok. Jeho posláním je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti.

Centrum dobrovolnictví Krok je součástí nestátní neziskové organizace, která je držitelem akreditací, dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby.

Oblastí, ve kterých se v České republice můžete dlouhodobě či krátkodobě realizovat jako dobrovolník, je několik:

Sociální a zdravotní oblast ve smyslu pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, lidem drogově či jinak závislým, dětem z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněným lidem apod.

Oblast humanitární pomoci - příkladem může být pomoc při záplavách nebo jiných živelných katastrofách.

Pomoc při ochraně lidských práv uprchlíků, obětí trestných činů či jiných znevýhodněných skupin, případně jednotlivců, ale také „běžných" občanů.

Ekologie a pomoc při ochraně přírody, kde se můžete realizovat třeba při obnově lesa stejně jako při péči o zachování čistoty krajiny a měst.

Kulturní oblast, např. pomoc při obnově a rekonstrukci hradu, zámku nebo kostela, pořádání festivalů, vystoupení.

Oblast volného času, vzdělávání a sportu, ve které lze pomáhat v různých pohybově zaměřených oddílech a v níž najdete uplatnění jako vedoucí kroužků, dětského oddílu, při doučování anebo jako vedoucí na letních táborech.

Myslím si, že máme štěstí, že takové lidi v regionu máme, že dobrovolníci v těchto oblastech udržují hodnoty, které jsou součástí našich tradic, našeho zdraví a lidství. Patří jim právem poděkování a uznání. Můžete také dojít k poznání, jak je prosté a samozřejmé někomu pomoci a že tím mnohem více dostanete, než dáte.

Přijměte naše pozvání a přijďte naše dobrovolníky poznat a podpořit, těšíme se na vás.

Mgr. Hana Čamlíková, ředitelka Krok Kyjov, z. ú.