Dobrovolnické centrum Krok

Dobrovolnické centrum Krok hledá dobrovolníky!

"Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce..." Matka Tereza

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo dělá něco pro druhé bez finanční odměny. Dává část svého času, energie a schopností, aby byl užitečný lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Většinou se jedná o pár hodin měsíčně, ale někteří dobrovolníci činnosti pro druhé věnují i stovky hodin ročně. Dobrovolník si sám domlouvá čas, dle svých možností.

V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci nezastupitelnou úlohu. Především dávají klientům najevo, že o ně má stále někdo zájem. Dobrovolníci pomáhají klientům smysluplně vyplnit volný čas, pomáhají jim vrátit pocit důstojnosti a  společenské sounáležitosti. Svým přístupem pozitivně ovlivňují jejich psychický a duševní stav.

Odměnou dobrovolníka není jen dobrý pocit z prospěšné práce, ale i získání praxe a zkušeností, které lze využít v zaměstnání nebo při studiu. Největší odměnou dobrovolníka za nezištnou pomoc jsou často bezprostřední reakce klientů - úsměvy, slzy dojetí a slova díků.

 

Kdo pomáhá?

Zapojují se studenti, pracující, nezaměstnaní i senioři.

Jak můžete pomoci?

Činnost dobrovolníků je velmi různorodá a existuje mnoho možností, jak se zapojit a pomoci. Záleží i na tom, co je Vám blízké, co sami rádi děláte nebo s čím máte zkušenosti. Oceníme také, pokud sami přijdete s nápadem, jak se zapojit a pomoci našim klientům.

Oblasti zapojení dobrovolníků:

  • Volnočasové aktivity pro seniory – pomoc dobrovolníků zde spočívá především v trávení času společně s klienty (rozhovory, čtení knih, procházky a jiné).
  • Pomoc rodinám s dětmi – individuální doučování a vedení kroužků
  • Jednorázové aktivity – pomoc při organizaci sportovních a kulturních akcí, pomoc při realizaci ekologických projektů 
  • Firemní dobrovolnictví 
  • Jiné – pomoc s administrativou, správa IT, grafické návrhy a zpracování tiskovin, roznos informačních letákůtechnická výpomoc

Novinkou je rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o akreditaci programů Dobrovolnického centra Krok, kdy od 26. října 2015 je možné využívat výhody pro dobrovolníky vycházející ze zákona 198/2002 o dobrovolnické službě, mimo jiné výhody se např. doba dobrovolnické služby za zákonem stanovených podmínek započítává do doby zaměstnání.

 V současnosti registrujeme přes padesát dobrovolníků a 7 přijímajících organizací Domov Horizont, Centrum služeb pro seniory, Centrum sociálních služeb Kyjov, Centrum pro rodinu Kyjov, Charita Kyjov, Zelený dům pohody. Aktuálně můžete potkat dobrovolnice i v kyjovské nemocnici, kde docházejí na oddělení ženské interny a na neurologii.

 

Darcovsky-list