Dobrovolnické centrum Krok

Dobrovolnické centrum Krok hledá dobrovolníky!

"Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce..." Matka Tereza

 

otevírací doba Dobrovolnického centra Krok:
středa: 14:00 - 16:00 nebo kdykoli po domluvě na tel. č. 607 028 599

najdete nás Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov

Kopie-souboru-up-50-2-  

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo dělá něco pro druhé bez finanční odměny. Dává část svého času, energie a schopností, aby byl užitečný lidem, kteří potřebují pomoc a podporu. Většinou se jedná o pár hodin měsíčně, ale někteří dobrovolníci činnosti pro druhé věnují i stovky hodin ročně. Dobrovolník si sám domlouvá čas, dle svých možností.

V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci nezastupitelnou úlohu. Především dávají klientům najevo, že o ně má stále někdo zájem. Dobrovolníci pomáhají klientům smysluplně vyplnit volný čas, pomáhají jim vrátit pocit důstojnosti a  společenské sounáležitosti. Svým přístupem pozitivně ovlivňují jejich psychický a duševní stav.

Odměnou dobrovolníka není jen dobrý pocit z prospěšné práce, ale i získání praxe a zkušeností, které lze využít v zaměstnání nebo při studiu. Největší odměnou dobrovolníka za nezištnou pomoc jsou často bezprostřední reakce klientů - úsměvy, slzy dojetí a slova díků.

 

 

Kdo pomáhá?

Zapojují se studenti, pracující, nezaměstnaní i senioři.

Jak můžete pomoci?

Činnost dobrovolníků je velmi různorodá a existuje mnoho možností, jak se zapojit a pomoci. Záleží i na tom, co je Vám blízké, co sami rádi děláte nebo s čím máte zkušenosti. Oceníme také, pokud sami přijdete s nápadem, jak se zapojit a pomoci našim klientům.

Oblasti zapojení dobrovolníků:

  • Volnočasové aktivity pro seniory – pomoc dobrovolníků zde spočívá především v trávení času společně s klienty (rozhovory, čtení knih, procházky a jiné).
  • Pomoc rodinám s dětmi – individuální doučování a vedení kroužků
  • Jednorázové aktivity – pomoc při organizaci sportovních a kulturních akcí, pomoc při realizaci ekologických projektů 
  • Firemní dobrovolnictví 
  • Jiné – pomoc s administrativou, správa IT, grafické návrhy a zpracování tiskovin, roznos informačních letákůtechnická výpomoc

Novinkou je rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o akreditaci programů Dobrovolnického centra Krok, kdy od 26. října 2015 je možné využívat výhody pro dobrovolníky vycházející ze zákona 198/2002 o dobrovolnické službě, mimo jiné výhody se např. doba dobrovolnické služby za zákonem stanovených podmínek započítává do doby zaměstnání.

 V současnosti registrujeme přes padesát dobrovolníků a 7 přijímajících organizací Domov Horizont, Centrum služeb pro seniory, Centrum sociálních služeb Kyjov, Centrum pro rodinu Kyjov, Charita Kyjov, Zelený dům pohody. Aktuálně můžete potkat dobrovolnice i v kyjovské nemocnici, kde docházejí na oddělení ženské interny a na neurologii.

 

Darcovsky-list  

 

otevírací doba Dobrovolnického centra Krok:
středa: 14:00 - 16:00 nebo kdykoli po domluvě na tel. č. 607 028 599

najdete nás Za Stadionem 1358/25, 697 01 Kyjov