Rodinné setkání - téma rituály

V sobotu 16. května se uskutečnilo rodinné setkání, které se věnovalo tématu rodinných rituálů.

„Ať už to bereme jakkoli, rodina je spojení s naší minulostí a mostem k naší budoucnosti.“

                                                                                                                 ( Alex Haley)

 

Každá rodina má své rodinné rituály, z nichž některé se předávají dál, a tak děláme věci stejně jako naši rodiče či prarodiče. Rodinné rituály představují nepsaná pravidla, která vznikají opakováním činností, které vykonávají členové rodiny společně. Rituály vnáší do rodiny pocit soudržnosti, umožňují předvídat, co a jakým způsobem se bude v rodině dít. Předvídatelnost je zdrojem jistoty, kterou potřebují nejen malé děti, ale také dospívající a dospělí například v době, kdy rodinu postihnou rány osudu. Prostřednictvím opakovaných rituálů se má dítě i dospělý na co těšit a zároveň na co vzpomínat.

Vhodná míra rodinných rituálů (ani málo, ani přespříliš) pozitivně ovlivňuje, jak rodina funguje jako celek, jestli každý člen rodiny vnímá pocit stability a zázemí, pocit jistoty, že věci mají řád, hranice a svoji jasnou úlohu a tak se v nich dá orientovat a dají se poznat.

Přesto jsou často moderní společností tradice vnímány jako svazující a omezující pocit svobody. Někdy proto, že jsou časově náročné.

Jsou v moderní společnosti rodinné rituály opravdu přežitkem?
Není zásadní, jaká je podoba rodinných rituálů, zda se jedná o velkolepou rodinnou oslavu, nebo o palčinky každou neděli. Ukazuje se však, že rodiny s větším množstvím tradic a rituálů vykazují větší míru spokojenosti svých členů a je v nich také více vzájemné solidarity. Rituály dávají dětem a rodičům pocit, že patří k sobě, vnáší do rodiny pocit stability a sdílených zážitků. Jejich prostřednictvím poskytujeme dětem záchytné body, na které se mohou spolehnout, a zakládáme na vzpomínky, které budou vyprávět vlastním dětem.

Při léčbě závislostí v Terapeutické komunitě Krok v Kyjově, jsou rituály kotvou, jistotou života v komunitě. Rozlišují důležitá místa, jsou naplněny radostí a spokojeností. Liší se tak od běžných každodenních povinností na cestě k abstinentské samostatnosti.

Práce s rodinnými rituály v terapii vytváří prostor (šanci) pro objevování  vlastních sebeúzdravných zdrojů rodiny. Klient nebo celá rodina klienta a terapeut mohou společně  promýšlet, hledat a nacházet činnosti, někdy zapomenuté, již odložené, někdy  nové, které jsou pro zúčastněné  nějak důležité. Je to  nový   prostor pro setkání,  sdílení a následně sblížení.

Když  jsem se zeptala klientů a jejich rodinných příslušníků - Co je pro ně rodinný rituál? Jak význam má pro člověka.....nejčastější byly tyto odpovědi:

Okamžik, kde jsme celá rodina spolu a sdílíme radost, lásku k sobě, podporu, udržjeme tím vzájemný vztah,…prostor pro mne a mou rodinu, jsou to chvíle, kterých v době braní drog mnoho nebylo, teď si jich vážím,…znamená to pro mě pohodu, místo, kde se všichni cítíme dobře,…společné trávení volných chvil, povídání si, poznávat se,…stmelování rodiny, předávání energie,..nejdůležitější chvíle, prožívání blízkosti,..pocity klidu, bezpečí,… prožívání jistoty,patříme k sobě,…něco, co rodinu spojuje, …prostor, kdy sobě navzájem můžem naslouchat, radovat se ze společných zážitků,…radost, bezpčí, láska,…

 Kde najdeme prostor pro rodinné rituály?

Kdekoli, jen mějme otevřené oči a srdce. Společné posezení u kávy, pohádka před spaním, společná práce, společná zábava, vyzdvihnout jedinečné události nebo změny. Jako rodina můžeme slavit cokoli „ohřeje to duši,“ jak říkal sv. Don Bosco. Podle průzkumu se nejčastěji děti s rodiči doma dívají televizi (83%), hrají si různé hry (71%), večeří (64%) a čtou si (62%). Další chodí na procházku do parku, vyprávějí si zážitky z předchozího dne, nebo společně snídají. 
Mezi nejoblíbenější rodinné rituály patří oslavy narozenin (88%) a jmenin (82%) všech členů rodiny. Až 80% rodin si před spaním popřeje sladké sny.

A jaké rituály fungují u vás doma ?

Rodinné setkání, 16.5.2015, Mgr. Hana Čamlíková