Dny dobrých skutků - nominujte dobrovolníka roku 2018!

Ostrovy 2018

Ten měsíc se zdál být nekonečný, ale ve finále utekl jako voda. Nedalo by se říct, že se dny stávaly rutinní, protože v takovém prostředí je stále z čeho čerpat. Krása všudezdejší přírody naplňovala nejednu duši. První dny byly horké a byli jsme vděčni za stín, poslední dny jsme se přioblékali, protože deštivé počasí přineslo ochlazení. I tak ty dny byly naplněny prací, kdy jsme pod dohledem ornitologů a s dovolením Jihomoravského kraje káceli akáty, vysekávali náletový porost, rákos, vyhrabali hromady trávy, odvozili hektary pokáceného dřeva.

Mnozí ve skupině měli z ostrovů strach, nakonec se jim vlastně ani nechtělo vracet. To stmelení kolektivu bylo znatelné, dokázali se motivovat a vzájemně si pomoct. Měli péči o sebe i druhého. V takové "rodině" by se líbilo každému. A proto se tu líbilo a líbí i nám.

http://www.oskrok.cz/aktuality-z-kroku/2018/ostrovy-2018

Ohlédnutí za 19. výročím

Je to naše výročí," řekl jeden z klientů, "a proto do toho dáme všechno." A bylo to tak. Snad každá volná chvíle se využila, ať už zkoušením textů a scének, či finálním dotahováním detailů. Ve skupině byla zřetelná soudružnost. Všichni si navzájem pomáhali, společně táhli za jeden provat, a především díky tomu to všechno mohlo zdárně dopadnout. 

Téma, které si klienti sami zvolili, bylo "růst". Myslím, že během těch náročnějších dní jsme všichni zjistili, kam jsme se ve svém životě posunuli, kam jsme vyrostli, a klienti především.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se těchto oslav účastnili ať už osobně, nebo ve svých myslích byli s námi, všem našim příznivcům a podporovatelům. Ceníme si každého druhu podpory, všech, kteří nám jakkoliv pomáhají.

http://www.oskrok.cz/aktuality-z-kroku/2018/ohlednuti-za-19_-vyrocim

http://www.oskrok.cz/napsali-o-nas/reportaz-o-tk-krok

http://www.oskrok.cz/napsali-o-nas/reportaz-k-19_-vyroci-komunity

Dobrovolnické centrum Krok hledá dobrovolníky.

.

Reportáž k 19. výročí komunity

9.6.2018 jsme v TK Krok oslavili 19. výročí založení komunity. Oslavy začínaly v poledne a právě v tento čas byla odvysílaná i následující reportáž:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/318281381890609-tyden-v-regionech

Reportáž o TK Krok

Dne 4.6.2018 byla odvysílána krátká reportáž o naší činnosti.

Můžete se na ni podívat v archivu ČT - studio ČT24, začíná v čase 22:45.

Odkaz na reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411058300604

Také si můžete přečíst krátký článek:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/jihomoravsky-kraj/2500003-ze-zavislosti-pomohli-dvema-stum-lidi-terapeuticka-komunita-v

Dobrovolník roku - pozvánka na předávání cen

Cena za nezištnou pomoc

Chceme vás pozvat na slavnostní předání cen nominovaným dobrovolníkům Kyjovska a na vyhlášení ceny Dobrovolník roku 2017. Ceny budou předány dne 10. dubna 2018 v 17 hod v radniční galerii při příležitosti vernisáže výstavy Významné osobnosti Kyjovska.

Od října roku 2017 probíhá projekt Dobrovolník roku, který mapuje dobrovolnou činnost na Kyjovsku a vyzývá organizace i širokou veřejnost k nominacím na ocenění těchto hodnotných činů.

Ocenění budou předána při příležitosti vernisáže Významné osobnosti Kyjovska, která proběhne v radniční galerii. Chceme tak poděkovat všem nominovaným dobrovolníkům, vyjádřit těmto vzácným lidem uznání a poprvé v historii města předat ocenění Dobrovolník roku.

Ve veřejných prostorách radnice bude současně instalována výstava fotografií „Každý může pomáhat“. Tu jste si mohli prohlédnout již v průběhu měsíce března v Čajovně & Galerii na kulturním domě v Kyjově. Výstava dokumentuje dobrovolné činy v našem regionu a zároveň vás pozývá k jejich ocenění.

Cílenému rozvoji myšlenky dobrovolnictví se od roku 2015 věnuje Centrum dobrovolnictví Krok. Jeho posláním je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti.

Centrum dobrovolnictví Krok je součástí nestátní neziskové organizace, která je držitelem akreditací, dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby.

Oblastí, ve kterých se v České republice můžete dlouhodobě či krátkodobě realizovat jako dobrovolník, je několik:

Sociální a zdravotní oblast ve smyslu pomoci osobám se zdravotním postižením, seniorům, lidem drogově či jinak závislým, dětem z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněným lidem apod.

Oblast humanitární pomoci - příkladem může být pomoc při záplavách nebo jiných živelných katastrofách.

Pomoc při ochraně lidských práv uprchlíků, obětí trestných činů či jiných znevýhodněných skupin, případně jednotlivců, ale také „běžných" občanů.

Ekologie a pomoc při ochraně přírody, kde se můžete realizovat třeba při obnově lesa stejně jako při péči o zachování čistoty krajiny a měst.

Kulturní oblast, např. pomoc při obnově a rekonstrukci hradu, zámku nebo kostela, pořádání festivalů, vystoupení.

Oblast volného času, vzdělávání a sportu, ve které lze pomáhat v různých pohybově zaměřených oddílech a v níž najdete uplatnění jako vedoucí kroužků, dětského oddílu, při doučování anebo jako vedoucí na letních táborech.

Myslím si, že máme štěstí, že takové lidi v regionu máme, že dobrovolníci v těchto oblastech udržují hodnoty, které jsou součástí našich tradic, našeho zdraví a lidství. Patří jim právem poděkování a uznání. Můžete také dojít k poznání, jak je prosté a samozřejmé někomu pomoci a že tím mnohem více dostanete, než dáte.

Přijměte naše pozvání a přijďte naše dobrovolníky poznat a podpořit, těšíme se na vás.

Mgr. Hana Čamlíková, ředitelka Krok Kyjov, z. ú.

Dny dobrých skutků - nominujte dobrovolníka roku!

2831-17-letak-dny-skutku-krok-01

O nás

Podívejte se na dokument Krok k přírodě, který o nás natočil režisér Petr Stodůlka. 

 

Tento dokument získal na V. Mezinárodním filmovém festivalu v Ostravě Čestné uznání poroty.

T-film

GIVT

Občanské sdružení Krok se připojilo do Internetového projektu Givt, přes který nám můžete pomáhat.

Podrobnosti v odkazu: Givt

Jsme nezisková organizace, která se již 18 let věnuje léčbě a pomoci osobám, které zasáhla problematika závislostí. Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými, a jejich rodinám, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti.

Poskytujeme tyto sociální služby:

Terapeutická komunita pro drogově závislé

Program následné péče

Agentura pro občany

Dobrovolnické centrum